ADA BEBERAPA HAL YANG HARUS KAMU KETAHUI SEBELUM MEMBUAT CHARACTER STORY.

  1.CHARACTER STORY DIGUNAKAN UNTUK SISTEM WHITELIST SERVER.
  2.CHARACTER STORY TIDAK BOLEH MENG COPY ATAU MENJIPLAK DARI ORANG LAIN.
  3.MAXIMAL 3 PARAGHRAF.
  4.TIDAK BOLEH ADA KATA YANG DISINGKAT.
  5.TIDAK MENGIKUTI PERATURAN DIATAS CS AUTO DENIED.
  6.MENGGUNAKAN APP WORD DAN DIHARAPKAN SERAPIH MUNGKIN.
  7.MENGGUNAKAN SUDUT PANDANG ORANG KETIGA
  8.CS YANG DI ACCEPT AKAN AUTOMATIS DI WHITELIST DAN AKAN DI PINDAHKAN KE FORUM KARAKTER AKTIF